สถาบันวิจัย NSPi ตั้งอยู่เลขที่ 446 หมู่ 4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  50230

ตับแข็ง

สถาบันวิจัย NSPi ก่อตั้งโดย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ซึ่งมีทีมงานวิจัยกว่า 30 ท่าน คิดค้น พัฒนาวิจัยอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาคุณภาพอยู่สม่ำเสมอ

รางวัลชนะเลิศ งานวิจัยเหรียญทองระดับโลก

สถาบันวิจัย NSPi
อาหารผู้ป่วยมะเร็ง
ตับแข็ง